Zaloguj się

efekt Forestera

Forester effect

Zob. efekt wzmocnienia łańcucha dostaw.