Zaloguj się

efekt hamulca bezpieczeństwa

emergency brake effect

Efekt występujący w rezultacie podjęcia (przez kierownictwo) drastycznych środków służących przeciwdziałaniu pewnym zjawiskom, które oprócz towarzyszących im wysokich kosztów mogą powodować niebezpieczeństwo bardzo powolnego wychodzenia z trudności; efekt ten z kolei prowadzić może do intensyfikacji efektu wzmocnienia.