Zaloguj się

efekt nadreakcji

majorating effect

Efekt wywołany faktem, iż pewne niepożądane sytuacje(np. nadwyżki i/lub braki) powodują świadomą, przesadną reakcję (np. celowe składanie zbyt dużego lub zbyt małego zamówienia) w celu zabezpieczenia się przed tymi właśnie niepożądanymi sytuacjami. Efekt świadomej nadreakcji wzmocniony jest efektem niezamierzonej nadreakcji; w okresie koniunktury plany mają tendencję zbliżania się do górnej granicy marginesu niepewności, podczas gdy w okresie recesji tendencja jest odwrotna. Efekt nadreakcji prowadzi do intensyfikacji efektu wzmocnienia.