Zaloguj się

efekt sezonowości

seasonal effect

Powtarzające się co roku zjawisko odnoszące się do działalności, zdarzeń i okoliczności, a wynikające z sezonu, na przykład zmiany w poziomie sprzedaży.
Zobacz też: