Zaloguj się

analiza serii czasowej

time series analysis

Analiza danych z przeszłości, przedstawionych jako seria czasowa, która umożliwia wyciągnięcie wniosków i/lub określenie oczekiwań dotyczących przyszłych wydarzeń na podstawie pewnych regularności zaobserwowanych w tej serii czasowej. Serię czasową bada się, między innymi, ze względu na występowanie fluktuacji o charakterze trendów sezonowych i przypadkowych.