Zaloguj się

elastyczność

flexibility

Zakres i stopień możliwości dostosowywania się do zmiennych warunków.
Strony internetowe