Zaloguj się

elastyczny kanban

flexible kanban

Odmiana techniki kanban należąca do grupy określanejjako kanban dynamiczny polegająca na okresowym wprowadzaniu lub usuwaniu z systemu kanbanów (znajdujących się w systemie zleceń) dla rozwiązywania problemów powstałych w sytuacji, kiedy dane stanowisko nie może zakończyć realizowanego zadania z powodu wypełnienia bufora oddzielającego ją od następnego lub kiedy stanowisko nie może realizować kolejnych zadań z powodu braku odpowiednich elementów w poprzedzającym je buforze. Zob. kanban, kanban dynamiczny.