Zaloguj się

elektroniczne przetwarzanie danych

Electronic Data Processing - EDP

Przetwarzanie danych przez urządzenia elektroniczne.