Zaloguj się

elektroniczny transfer funduszy

Electronic Fund Transfer - EFT

Zarządzanie przepływem środków finansowych oraz utrzymywaniem ustalonych terminów płatności pomiędzy partnerami handlowymi przy użyciu elektronicznej wymiany danych.