Zaloguj się

ERP

Enterprise Resource Planning

Zob. planowanie zasobów przedsiębiorstwa.