Zaloguj się

analiza wejście-wyjście, analiza WE/WY

input/output analysis, I/O analysis

Analiza wzajemnych stosunków między zmiennymi, mającymi decydujący wpływ na procesy produkcyjne i dystrybucyjne w centrum produkcyjnym, w centrum dystrybucyjnym, w gałęzi przemysłu, w sektorze i/lub w całej firmie, a dotycząca wpływających i wypływających towarów niezbędnych dla wyżej wymienionych procesów.