Zaloguj się

format GTIN

GTIN Format

Format, w jakim GTIN musi być przedstawiony w czternastocyfrowym polu referencyjnym w plikach komputerowych, dla zapewnienia unikalności numerów identyfikacyjnych.
Zob. Globalny Numer Jednostki Handlowej.