Zaloguj się

formowanie jednostek ładunkowych

forming of load units

Zbiór czynności związanych z formowaniem lub układaniem ładunków - wyrobów w opakowaniach zbiorczych lub pojemników sztywnych w stosy, w celu usprawnienia prac transportowo-magazynowych.