Zaloguj się

front ładunkowy

loading front

Przestrzeń operacyjna usytuowana przed magazynowym frontem przeładunkowym stref przyjęć i wydań. W skład frontu ładunkowego wchodzą: plac przymagazynowy, stanowiska oczekiwania, droga dojazdowa.