Zaloguj się

GATT

General Agreement on Tariffs and Trade

Zob. Układ Ogólny w Sprawie Ceł i Handlu.