Zaloguj się

Ad Valorem

Ad Valorem

W proporcji do wartości; zwrot stosowany do określenia opłat przewozowych i celnych, nałożonych na towary, mienie itd., ustalonych jako procent ich wartości.