Zaloguj się

globalna inicjatywa handlu

Global Commerce Initiative - GCI

GCI jest organizacją non-profit, powstałą z inicjatywy producentów i handlowców dóbr konsumpcyjnych. Funkcjonuje od 1999 roku. Jej celem jest rozwój łańcuchów dostaw poprzez wspólne ustalanie standardów i procesów gospodarczych. GCI zakłada, że interesy konsumentów na całym świecie mogą być zaspokajane w bardziej efektywny sposób dzięki szeroko pojętej standaryzacji oraz rozwojowi kluczowych procesów biznesowych.