Zaloguj się

globalna synchronizacja danych

Global Data Synchronisation - GDS

Proces ciągłej harmonizacji wymienianych informacji między partnerami handlowymi w łańcuchu dostaw przy użyciu powszechnie znanych standardów danych.