Zaloguj się

globalne zaopatrywanie się

global sourcing

Korzystanie przez przedsiębiorstwo ze światowych źródeł zaopatrzenia.