Zaloguj się

grupa ds. produktu

product group

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za planowanie, działalność badawczo-rozwojową, marketing oraz produkcję konkretnej grupy produktów.