Zaloguj się

grupa konsumencka

consumer group

Określony segment rynku, zawierający grupy ludzi (niemowlęta, nastolatkowie, mężczyźni, kobiety) o jednorodnych potrzebach, motywach i przyzwyczajeniach.