Zaloguj się

GS1 GDD

GS1 GDD

Zob. Globalny Słownik Danych.