Zaloguj się

GS1 Polska

GS1 Poland

Organizacja krajowa GS1, zarządza w Polsce międzynarodowymistandardami globalnego systemu GS1, nadaje numery identyfikujące towary, materiały, usługi, zasoby i jednostki logistyczne oraz lokalizacje, uprawnia do stosowania kodów kreskowych i tagów radiowych EPC, dostarcza standardy EDI: UN/EDIFACT - G-COM, adaptuje standardowe rozwiązania międzynarodowe w zakresie ADC i EDI we wszystkich sektorach krajowej gospodarki. Krajową organizacją GS1 w Polsce jest Instytut Logistyki i Magazynowania.
Zobacz też: