Zaloguj się

GSM-R

GSM-Railway

Wersja GSM, radiowy system łączności dla potrzeb kolei.