Zaloguj się

harmonogramowanie blokowe

block scheduling

Technika budowy harmonogramu wykonania operacji, w której długotrwałość każdej operacji prezentowana jest przez pewien blok o stałej długotrwałości - np. zmianę lub dzień roboczy.