Zaloguj się

hierarchiczna struktura zużycia

intended where-used

Forma graficznej prezentacji struktury wyrobu. Elementy niższego rzędu lokowane są bliżej lewego marginesu, a pozycje, do których wchodzą, przesunięte są w prawo. Graficznie jest to odwrotność hierarchicznej struktury wyrobu. Zob. hierarchiczna struktura wyrobu.