Zaloguj się

atrybut

attribute

Informacje odzwierciedlające cechy jednostki handlowej lub logistycznej, odnoszące się do numeru identyfikacyjnego GTIN lub SSCC.