Zaloguj się

ICR

Intelligent Character Recognition

Jedna z technik ADC - rozpoznawanie dowolnych znaków i pisma odręcznego.