Zaloguj się

ICT

Information and Communication Technology

Technologie informacyjne i komunikacyjne obejmujące intranet - sieć wewnętrzną, łączącą np. komputery w jednym przedsiębiorstwie i jego oddziałach oraz extranet - podłączenie do wewnętrznego intranetu firmy, który pozwala użytkownikowi zewnętrznemu na korzystanie z części zasobów wewnętrznych sieci.