Zaloguj się

identyfikacja konfiguracji

configuration identification

Określenie konfiguracji produktu oraz zmian do niej wprowadzonych.