Zaloguj się

identyfikatory ANSI/FACT

ID ANSI/FACT, ID FACT

Branżowe identyfikatory danych: pole dwóch lub więcej znaków na początku ciągu ele­mentów zakodowanych w symbolu kodu kreskowego, najczęściej Kodu 128 lub Kodu 39, które definiuje jego format i znaczenie, dla zastosowań dwustronnie uzgadnianych.