Zaloguj się

autodyskryminacja

autodiscrimination

Zdolność czytnika kodu kreskowego do automatycznego rozróżnienia pomiędzy dwoma lub więcej symbolikami.