Zaloguj się

identyfikatory GS1 / numery GS1 / numery identyfikacyjne GS1

GS1 Identification Keys

Globalnie unikalne numery, związane z określonym obszarem zastosowania, wykorzy­stywane jako klucz dostępu do informacji w bazie danych powiązanych z daną jednostką: globalne identyfikatory jednostek handlowych GTIN (np. GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13, GTIN-14), lokalizacji GLN, jednostek logistycznych SSCC, zasobów GRAI, GIAI, relacji usługowych GSRN i dokumentów GDTI. Klucze identyfikacyjne GS1 tworzone są przy wykorzystaniu prefiksu firmy GS1.