Zaloguj się

importer

importer

Strona, która wypełnia - albo w której imieniu agent wypełnia - deklarację importową. Strona ta może posiadać towary albo też być ich odbiorcą.