Zaloguj się

indeksy magazynowe

warehousing indices

Symbole i nazwy jednoznacznie określające występujące w magazynie zapasy, wyposażenie magazynowe, adresy miejsc składowych itp. oraz wielkości będące przedmiotem ewidencji, rozliczeń i organizacji pracy w magazynie.