Zaloguj się

indos

endorsement

Przelanie na kogoś prawa do odebrania towarów za pomocą podpisu odbiorcy na odwrotnej stronie konosamentu. Jeśli nazwisko nowego odbiorcy (konsygnatariusza) nie zostało podane, indos pozostaje otwarty i każdy, kto jest w jego posiadaniu, jest uprawniony do odbioru tych towarów.