Zaloguj się

instrukcja dotycząca pakowania

packing instruction

Dokument wystawiany wewnątrz firmy, zawierający instrukcje dotyczące sposobu pakowania towarów.