Zaloguj się

instrukcja spedycyjna

forwarding instruction

Dokument wydany spedytorowi ładunku, zawierający instrukcje dotyczące czynności, jakie powinien on wykonać w ramach spedycji opisanych w nim towarów.