Zaloguj się

intermodalne jednostki transportowe

Intermodal Transport Unit - ITU

Kontenery, nadwozia wymienne i naczepy właściwe dla transportu kombinowanego.