Zaloguj się

Internet

Internet

Informatyczna globalna sieć komputerowa oparta na protokole komunikacyjnym TCP/IP (Transfer Control Protocol/Internet Protocol) - największa sieć komputerowa na świecie, złożona z tysięcy mniejszych sieci, łączy ośrodki akademickie, instytucje edukacyjne i rządowe, laboratoria badawcze, organizacje itp.