Zaloguj się

inwentaryzacja zapasów magazynowych

stock taking

Działania związane z ustaleniem rzeczywistego stanu ilościowego i wartościowego zapasów w magazynie.