Zaloguj się

ISBN

International Standard Book Number

Międzynarodowy Standardowy Numer Książki.