Zaloguj się

ISDN

Integrated Services Digital Network

Sieć cyfrowa z integracją usług: zintegrowana telekomunikacyjna sieć cyfrowa, w której wykorzystuje się te same centrale i łącza do świadczenia różnych usług telekomunikacyj­nych; może współpracować z innymi sieciami użytku publicznego.