Zaloguj się

ISSN

International Standard Serial Number

Międzynarodowy Standardowy Numer Wydawnictw Ciągłych.