Zaloguj się

ITF

Interleaved Two of Five (Interleaved 2 of 5)

Symbolika kodu kreskowego, numeryczna. Znaki są kodowane parami - liczba cyfr w danych musi być zawsze parzysta, z możliwością zakodowania danych o dowolnej długości, ale w określonych aplikacjach kod ten powinien mieć stałą długość.