Zaloguj się

IZ

AI (Application Identifier)

Zob. Identyfikatory Zastosowania.