Zaloguj się

jednolity kod dla produktów

Uniform Product Code - UPC

Północnoamerykański standard stosujący ujednolicone numery i kody kreskowe dla pro­duktów. Obecnie stanowi część systemu GS1.