Zaloguj się

jednopoziomowe rozwinięcie struktury wyrobu

single level bill of material

Forma opisu struktury wyrobu w MRP zawierająca tylko te części i zespoły, które wchodzą bezpośrednio do wyższego poziomu złożoności wyrobu.