Zaloguj się

kanban - minimalna liczba kanbanów

base kanbans

Klasyczny system kanban podlegał w latach 90. ubiegłego wieku wielu modyfikacjom. W niektórych w nich występuje minimalna ilość kanbanów (znajdujących się w systemie zleceń) stale utrzymywanych i w sposób powtarzalny realizowanych. Pula ta jest czasowo uzupełniana o wprowadzane według różnych kryteriów dodatkowe zlecenia.