Zaloguj się

kanban dynamiczny

dynamic kanban

Nazwa ogólna określająca grupę odmian techniki kanban pozwalających na celową zmianę liczby kart kanban, (znajdujących się w systemie zleceń) w systemach produkcyjnych opartych na koncepcji "dokładnie na czas". Rozwiązania tej kategorii służą do rozwiązywania problemów powstałych na skutek zmian zapotrzebowania, awarii wyposażenia czy wahań czasu obróbki. Zob. dokładnie na czas.
Strony internetowe