Zaloguj się

kanban dynamiczny

dynamic kanban

Nazwa ogólna określająca grupę odmian techniki kanban pozwalających na celową zmianę liczby kart kanban, (znajdujących się w systemie zleceń) w systemach produkcyjnych opartych na koncepcji "dokładnie na czas". Rozwiązania tej kategorii służą do rozwiązywania problemów powstałych na skutek zmian zapotrzebowania, awarii wyposażenia czy wahań czasu obróbki. Zob. dokładnie na czas.